Çok acılar yaşattı geçen yıl
Özellikle kaos ve savaş
Yaygınlaştırdı yoksulluk ırkçılığı
Ve baş kesen kılıç sanki
Çağdışı inançlar politikacının elinde

Önüne geçilmez bir fırtına sanki zorbalık,
Ve işkence
Bu kaosta açlıkta sızlanan çocuklar arasında
Zor neyin yanlış ve neyin doğru olduğunu anlamak
Umut oldu Sarı Yelekliler
Döküldü meydanlara yaygınlaştı işçi grevleri
Büyüyor dayanışma çalışanlarla işsiz emekçiler arasında,
Büyüdükçe büyüdü bu yılda da tekeller
Azaldıkça azaldı küçük işletmeler
Büyüyen yoksulluk enflasyonun sonuçları

Çok umutluyuz yeni yılda
Daha da büyüyebilir işçi grevleri
Sadece doğduğum ve yaşadığım ülkelerde değil
Tüm ülkelerde
Durdurmak için bu talanı ve bu savaşları
Önce kömür, sağlık
Ve Hava Limanı işçileri
Ve eklendi onlara sarı yelekli işçiler, öğrenciler
Ve işsizler, iflas eden işletme sahipleri
Yırtılıyor yüzlerindeki maske sahte din ve milliyet tüccarının

Yeni bir rüzgâr esiyor dünyamızda
Ve umut yeniden tomurcuklandı dalda
Yaygınlaşıyor caddelerde özgürlük türküleri

Daha da büyüyecek yeni yılda bu ateş
Silah tekelleriyle özgürlük ve barış isteyenler arasında
Yıllarca sürecek belki bu savaş
Sömüren iktidarını sürdürmek isteyecek
Hazinenin mücevherlerini değişecek silahla
İşçiler, aç ve yoksullar insanca yaşam ister

Umut diliyor yeni yılda iki taraf
Uykusu kaçmış görünüyor iktidardaki kralın
Saflar beli her yerde
Ben özgürlük mücadelesinde
Ve işçiden yanayım
Aç kalmaması için hiç bir çocuğun
Ve akmaması için insan kanının dünyamızda

Tükenmez umut
Yani yılın baharında yan yana açacak bin bir çiçek
Özgürlük bayraklarıyla donanacak her yerde yollar
Başak vermesini istiyorsan tarladaki ekinin
Şimdi kadın erkek el ele caddelere dökülme
Korkuyu atmanın ve özgürlük türkülerinin söyleme zamanı
Dökülürsen meydanlara kazanılır özgürlük tam zamanı

Çok kan akıttılar geçen yıl Ortadoğu’da
Sabah uykusundaki kuşları avlar gibi
Avladılar çocuklarımızı
Açlık, perişanlık ve göç sardı dünyanın dört bir yanını
Göçük altında ve denizlerde can verdi bir bir
On on işçi kardeşlerim
Boyun eğmedi işkencede yiğitlerim

En güzeli özgürce yaşamaktır bu dünyada
Sömürülmeden adaletsizliğe evet demeden
Genç erkek ve kızların türküleriyle ekinler boy vermeli tarlalarda
Rengârenk tomurcuklar açmalı bahçelerde

Yaşanan yılda çok acılar çekti dünya halkları
Özgürlüktür yeni yılda dileğim
Savaş yerine barış
Sömürü yerine adalet
Milliyetçilik ve kökten dincilik yerine
Kardeşliktir umudumuz gelecek yılda

Gelin meydanlarda caddelerde tutuşalım el ele
Dursun akan insan kanı ve bitsin yoksulluk
Bin bir çiçek açsın umudumuz yeni yılda

Aralık 2018
Molla Demirel