Haksızlığın olduğu bir kentte suskunsa toplum,

yansın gün akşam olmadan, kül olsun o kent…

                                               Bertoldt Brecht

Neden Turgut Öker’in yurt dışına çıkması yasaklaniyor?

Silah, uyuşturucu, sahte para kalpazanlığı veya sahte içki tücarlığı mı yaptı? Hayır.

Banka mı soydu, adam mı yaraladı veya öldürdü? Hayır.

Devlet memurluğu yaparak rüşvet mı aldı, devlete ait ihaleleri yakınlarına mı verdi? Hayır.

Halktan para toplayarak bankerlik yaptı, sonra iflas mı gösterdi? Hayır.

Bu tür daha onlarca soru sorabilirz, hepsinde Turgut Öker‘in yasa dışı birşey ile ilişkisi olmadığını görürürüz.

Peki ne yapmıştır Turgut Şker? O daha  12 yaşındayken Almanya’da yaşayan ailesinin yanına gitmiştir. Orada okuyarak sosyal danışman olmuş. Hiç bir inasanın milliyet, inanç , sosyal yaşantısına,  gelirine bakmamış ilgilenmemiş. İnsanı insan olarak görmüş, mesleğinin gereği olarak sorunu olan her insana yardım etmeye çalışmıştır.

Ailesinden aldığı eğitim ve terbiye sonucu „bilim Çin’de bile olsa alın“ ve “bana bir kelime öğretene kırk yıl mihnetar olurum“ anlayışına sadık kalarak çocukları gençleri çağdaş bir bilime yönelmesine , daima iyi olanı öğrenmesine teşvik etmiştir.

Bu insanı gerçekten insan olarak gören “Yaratılanı severiz,  yaratandan ötürü“ diyen temel ilkeye bağlı kalmış, bunun  derin insani anlamını, felsefesini kavramış.  Bunun için bu çağdaş düşünceyi  temel ilke edinen Alevilerin ezilmekten, dağılmaktan kurtulması için, dayanışması için  Alevilerin dernekleşmesi çalışması içinde yer almıştır.  Bu dernekler  içinde  Anadolu‘da boy veren, gelişen  Hallacı Mansur,  Taptuk Emre, Mevlana, Hacı, Bektaşi  Veli’nin öğretilerini, insan sevgisini, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını Avrupa ülkelerinde tanıtılması için çalışmış. Bu çalışmanın  önce Almanya ABF daha sonra AABF dönüşmesinde en önde yer almıştır Hak ettiği başkanlık görevlerinede gelmiştir. Devletin  savsakladığı Anadolu halk kültürünü Avrupa’da ve dünyada tanıtma işini, yükümlülüğünü ve elçiliğini gönüllü olarak üstlenmiş Turgut Öker.

Hiç bir ihtiyacı ve çıkarı yokken gitmiş Türkiye’de  HDP’de miletvekili adayı olmuş. Neden çünkü öğrendiği Anadolu Halk Kültüründen Alev’i inancı onun haklının, ezilenin yanında olması gerektiğini kavratmıştır. Hz. Muhamed’in “Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır” sözlerinin önemini içselleştirmiş. Buna inanmıştır. Doğru olanı, güzel olanı sahipleniyor.  Bilime, toplumların barış ve kardeşlik içinde birlikte insanca yaşamasını istiyor. Bu blinçle hareket ediyor.

Peki o zaman neden yargılaniyor, neden yurtdışına çıkması yaşaklaniyor?

Önce bu yasağı getirenlerin kendi vijdanlarına sormaları gerekir. Eğer birazcıkta olsa insani yanları kaldıysa  sanırım onlarda doğru yanıtı bulurlar.

Özellikle düşünce yasakları düşmanlığı körükler. Toplumu böler,  çatışmaları yaratır insan kanı akmasına neden olur.  Kısaca Yasaklarla dünyanın hiç bir yerinde hükümetler ayakta kalmamıştır.

Bu yasak koyanlara Hz. Muhamed’in bu sözlerini hatırlatarak bitirelim yazımızı:

“ Unutmayın..! Yaktığınız can kadar canınız yanacaktır, üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz..!”

12.11.2019

Molla Demırel