Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Aysel Çelikel, 43500 İlkokul’dan Lise‘ye kadar olan kız çocuklarına eğitim alanında destek verdiklerini söyledi.
Bir KizMÜNSTER kentindeki Arkoloji Müzesi’nin üstünde bulunan Üniversitenin Fürstünberg salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına erkeklerden fazla kadınlar katıldı. Toplantıyı Çağdaş Yaşamı destekleme Dreneği  Münster ve çevresi ile Alman ve Türk Hukkukçular Derneği Düzenlemişti. Düzenleyeciler adına  Bayan Dr.Nuray Örge katılmcıları selamlad. Ardindan Sözü Türkiyeden gelen Prof. Aysel Çelikel Hocaya bıraktı.

O Dünyada çağdaş hukuk sistemlerin var olduğu ülkeler ile daha Ortacağ yasalarıyla varlıklarını sürdürmek isteyen ülkelerde ki sosyal yapıyı ve insan haklarını örneklerle karşılaştırarak özetledi.

 

43500 civarında İlk okuldan Lise’ye kadar olan kız çocuklarını eğitim alanında desteklediklerini ve 39000 kız öğrenciyi de Lise sonrası „yüksek okul Üniversite“ öğrenim sürecinde finanse ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Aysel Çelikel “Kadını çağdaş olan sağlıklı eğitim alan toplumlarda demokrasininde bilimle birlikte sürekli çağdaşlaşarak geleceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki iyi eğitim almış her kız çocuğu da en az iki aileye aldıkları bilinci aktararak eğitir’ dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel hukukun yasaların Türkiye’de  ve dünyada toplumları daha sosyal gelişik daha güzel bir yaşama ulaşması için var olaması gerektiğini vurguladı.

 

Günümüyde var olan toplumlarda ki Çağdaş yasalarla geçmiş çağlarda var olan daha çok kral,sultan gibi sadece saraylılara hizmet eden yasalarla karşılaştı. Özellikle  günümüzde bazı ülkelerde nasıl çağın bilimiyle uyuşmayan geçmiş çağlarda kalan tutucu kesimleri gelenek ve görenekleri korumayı amaçlayan hatta o gelenek ve görenekleri çağdaş yasalar yerine konulmaya çalışıldığını bir hukuk bilimcisi olarak anlattı. Ancak konuşmasında daha çok bir sosyal bilimci tadı veran Prof. Dr. Aysel Çelikel, „Çağ dışı gelenek ve göreneklerin, çağ dışı yasaların nasıl bir ülkede hem etnik alanında insanlar arasında uçurumlar yarattığını, dostluğun köprüsünü yıkarak düşmanlığı yaygınlaştığını örneklerle  verdikten sonra “Bir ülkenin sosyallaşmasını, çağdaşlaşmasını ve bilim yolunda başarılı adımlar atma bilmesi için okuma oranın rölünü blimsel verilerle verdikten sonra özellikle  bir ülkenin kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında kız çocukların eğitiminin önemli olduğunu da anlaşılır bir dille vurguladı.

 

Prof. Dr. Çelikel, “Biz ülkemizin çağdaş bir kalkınma hamlesi yapa bilmesinin ançak çağdaş bir toplum olmakla mümkün olacağına inanıyoruz ve buna inanan her insanın bir kız çocuğunun eğitimini üstlenmesi veya küçük maddi desteklerde bulunması bizi çok mutlu eder. O kız çocukların eğitimine katkıda bulunan insan veya aile de o kızın başarısını gördükçe çok mutlu olacaktır. Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde şunu söylemek isterim. Bir Kurban için harcanan para kadar bir yardım, İlk okulda bulunan bir kız çocuğun bir yıllık okul masrafını karşılar.(Bu cümlelerin ardından katılımcılardan biri) “Bir kız çocuğunu okutmak, meslek sahibi etmek Bin Kurban kesmekten daha hayıra geçer diyebilir miyiz” dedi. Bu soruya cevap veren Prof. Dr. Aysel Çelikel, “Ben sadece iyi eğitilmiş bir kız çocuğunun en az iki aileyi eğiteceğini söyleyebilirim” cümlesi ile yanıtladı.

 
Bir Kiz 02Salonda  konuştuğumuz bir çok insan “bu yıl Kurban Bayramı ve yılbaşı bağışlarını ihtiyacı olan kız çocuklarının eğitimi için yatıracağım” dedi.

Gerçekten  kız çocukların eğitimine katkıda bulunmak isteyenler için Çagdaş Yaşamı Destekleme Derneği‘nin adresi  ve Banka  hesp numarası şöyle:

 

Çagdas Yaşamı Destekleme Derneği‘

Evliya Çelebi Mah., Şimal Sk. 10,

34430 Şişhane – İstanbul
Tel : (212) 252 44 33  Fax : (212) 252 65 95
Mail : cydd@cydd.org.tr

 

Banka Adı : YAPI KREDİ BANKASI
Şube Adı : ETİLER ÖZEL BANKACILIK MERKEZ ŞUBESİ
Şube Kodu : 915
YKB – Etiler – 84369897   TL. hesabı
TR930006701000000084369897

YKB – Etiler – 84369908   Euro hesabı
TR870006701000000084369908

…………………………………………………..

Molla Demirel
Radio – Kaktus Münster e.V.
Verpoel 7-8

48143 Münster
Tel: 0251-666377, Fax: 0251-6742434

E-Mail:kaktus.ms@t-online.de