Koptu dalından bir gül
Yaralandı bu yürek
Nehir oldu gözyaşım

Helin küsmtü gidiyor
Kör olsun zalim felek
Nasıl kıydın Helin’e
Sorarım senden hesab

Gülüm soldu gidiyor
Helin devrim devrim dedi
Dağda bülbül keklik dillendi
Meydanlara gençler çıktı

Zalim bu sesten korkar
Zalim durmuş halaya
Benim gülüm soluyor
Duysun yer gök sesimi
Helin soldu gidiyor

Doymayan dostlar duysun
Gözüm yer gök ağlıyor
Dalından bir gül koptu
Helin soldu gidiyor

Molla ahın derdin çok
Pınar oldu gözyaşım
Güzel sesli Helin’i
Durduracak gücü yok

03 Nisan 2020
Molla Demirel