Kurban olduğum duyuyor musun beni
Ne bu telaş ne bu kaos
Ellerinle bastır yüreğindeki sızıyı
Çiçeğe dursun bahçeye diktiğimiz fidan
Benim umudum sende

Ateş içinde yarınım
Toprağa ektiğimiz tohum
Yine aldatmaya çalışıyorlar
Eski çamaşırları ütüleyip
Yeni diye önümüze sürüyorlar
Yeni diyorlar Ak, Saadet, Elinde kırbaç
şahlanmiş atın sırtında kraliçe
Hepsi eski tas eski hamam
Bunların düzeni değil mi
Bankaları hortumlayan
Soframızda ki ekmeği çalan
Fırat / Dicle
Kızıldere’nin kardeşi
Ak saçlı dağlarımı kan içinde bırakan

Al sesimi kurban olduğum
Benim umudum sende
Sokağa dökülüp eskileri yıkıp
Erişilmiyeni erişilir hale getirmende

Al sesimi şafakla kalk
Yine aldatmaya çalışıyorlar
Bir kaldırsan başını
Biter bu telaş bu kaos
Çıplak dağlar dönüşür çayır çimenli ovaya

Ellerinle bastır yüreğindeki sızıyı
Kaldır başını al sesimi

28 Temmuz 2002