Ne güzeldir okul günleri
Sevinin eğlenin çocuklar
Okul bahçesinde
Görünce oynayışınızı
Çocukluğuma dönerim

Ne güzel sevileriniz
Önyargısız çıkarsız
Ah şu ergen insanlar da
Bir dost olsa sizin gibi
Sevebilseler birbirini
Önyargısız çıkarsız

Ah çocuklar
Çocuklar ah
Öpebilsem ön yargısız
Şu insanları
Umurumda değil
Ne cennet ne cehennem
Sizi doğuranları öpebilsem
Beklentisiz

Bottrop 1989