Sel basmadı
Deprem vurmadı köyleri
Bombaladı açgözlü canavarın uçakları
Kül oldu ormanlar
Bahçeler ateşten
Bu kan kurban bayramlarında
Kesilen koçların değil
Çocukların kanı
Tükendi komşuluk
Ve arkadaşlık hatırı
Düğünler bile kan pazarı

Paylaşmayı beklerken kardeşçe güneşi
Vahşet sardı dört bir yanı
Zorlandı göçe çadırlar
Koyun sürüleri kasap pazarına
Yenmek istiyor koyu karanlık güneşi

Ah, yüklenince bunca acıya
Patlayan bomba ve silah sesleri
Tetiklediği depremi
Ve dağlardan akan kar çığına
“Yaradan’ın takdiridir” deyince
sarayın tek hükümdarı
Körükleniyor kat kat acılarım…

Kapatmış savaş uçakları gökyüzünü
Ateş döküyorlar köylerin
ve kentlerin tepesine
Ağıtlar almış sevda türkülerinin yerini
Olmaz mı bir soranı

Nedir günahı bu çocukların şu anaların
Kan içinde dizilmiş bunca tabut yan yana
Neden saraydan biri yok içinde
Patlamaya hazır bir bomba sanki
Kat kat körüklenen acılarım.

Şubat 2020
Molla Demirel