Başladı çağın en büyük kasırgası esmeye
Çatırdıyor dünya krallığına soyunanların çatısı

Bu kasırgaya kriz diyorlar
Onlar alttakileri zehirlemeye
Ve yakmaya çalışıyor
Ölümle göz göze gelmiş yılan misali
Bizimkiler başını ezme çabasında
Her gün bizde can alan yılanın

Görülmemiş Tarihte
Bu günlerde dört bir yanı

kavurup geçen kasırga

Kalp çırpıntısı değil bu yaşananlar
Karşılıklı ölüm kusacak kalp kriz sanki

 

Yılanın kustuğu ateş çağın zehir’i

Bizimkilerin ellerinde kürek

yaba

ve balta

Bir yanda korumaya çalışıyorlar

Varlarını yoklarını,
Öbür yanda ezmek istiyorlar başını yılanın

Bu olanlara isteyen kriz
İsteyen kasırga desin
Kayaların arasına sıkmış yılan
Ne kadar yüksekte ateş – zehir kusarsa kussun

Ellerimizde çekiç
Orak
Ve balta
Sıkı durun hesaplaşma günü…
Aralık 2008