Gece ortasında geldi kara haber
Ateş oldu kent döküldü üstüme
Uykuda avlanmış kan içinde oğlum
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Gecenin ortası çaldılar kapıyı
Dediler yavrun kalmış kanlar içinde
Vardım yanına yatıyor yüzüstü
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Toplandı gençler kızlar inliyor hepsi
Kırıldı belim dost yar tutmaz dizim
Gören gözüm dünyayı görmez oldu
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Gök’ü parçalar ana, bacı feryadı
Gül yüzlü yiğidim uçup gitmiş rengi
Döküldü gül umudum yanar yüreğim
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Fidan boylum dokunmadı eli yar eline
Kendini vermişti Muhamet Ali yoluna
Dost nasıl kıyar bu güzel koluna
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Molla der söz değil ateş düştü yüreğine
Toplanmış dostlarım gözleri yaşlı
Kurban olam oğul bra duy sesimi
Ah Felek kırdı kanadımı kolumu

Ekim 2004