Saygıyla başladıysa ilişkilerin
Her gördüğünde saygı ateşi
Sarıp ısıtıyorsa kemiklerini

 

Ölümsüz bir sevdaya bürünmüş yüreğin