SİLİNMEZ DÜŞMANLIKTIR SAVAŞ

Savaş kandır, ölümdür
Göz nuru emekle yapılan kentlerin,
Köprülerin yıkılmasıdır
Ateş içinde kalan çocukların çığlığı
Ormanların ekinlerin kül oluşudur savaş
Yüz yıllarca silinmez kindir
Nefrettir
Düşmanlıktır sevgiye
ve sevdaya savaş

Oysa ben kuşlar
Ve çiçekler gibi
Kardeşçesine yaşamak isterim
Bu renge renk bahçesinde dünyanın

Bağır bağır bağırıyorum çocukların yaşamı için
Siper edin göksünüzü panzerlere
Savaş gemilerine
Uçurtmayın göklerimizde savaş uçaklarını

Temiz kalsın sularımız
Çiçeklensin
Yeşillensin dağlarımız
Savaş uçakları değil renge renk kuşlar
Dansa dursun göklerimizde

Bilinen sözdür:
Yakarsan komşu evini
Yanar senin de evin
Barış için
Sevgi için savaşa hayır!

19 Eylül 2012
Molla Demirel
Münster – Almanya