YENİ YIL DİLEĞİ

Milyarlarca dolar harcandı
Karşılanırken yeni yıl
Unuttuk bir an  çoğumuz
Yaşanan ve yaşanacak

Kaos

 Yoksulluk,

işsizlik

Ve dört bir yanda süren savaşları

Akrabalar, komşular ve arkadaşlar açtılar şişelerini
Türkülere, kah kahlarla süslediler geceyi
Tokuşturdular güzel dileklerle ellerindeki bardakları
Düşünmedi kimse aç olanı
Ve sırtında bir ceket
Ayağında ayakkabı olmayan çocukları
Bombalanarak yok edilen
Mahalleleri

Köyleri

Yıkılan köprüleri

Yolları

Ve param parça olmuş insan vücutlarını
Karakollarda süren işkenceleri
Unuttu sanki tüm dünya bir anda
Unuttular bu olanları, yanan yürekleri

Milyarlar harcandı
Karşılanırken yeni yıl
Yoktu yakacak bir mumları
Titriyordu soğukta yarı aç yoksul çocukları
Kurtuluşu olmalı yeni yıl bu çocukların
Ve savaşa hayır diyenlerin…
Ve yeni yılda da kusacağım öfkemi suratına
Bu adaletsiz sistemin
01.01.2013